Wydawcy

Dystrybucja prasy

Prowadzimy efektywną, popartą wieloletnim doświadczeniem dystrybucję ponad 2500 tytułów prasy krajowej oraz 1300 tytułów prasy zagranicznej. Naszymi głównymi odbiorcami są sieci salonów EMPIK , obsługujemy łącznie około 300 punktów sprzedaży detalicznej w Polsce. Wydawcom oferujemy korzystne warunki współpracy, elastyczne formy rozliczeń, pokrywamy koszty transportu przyjętego nakładu do sieci sprzedaży. Gwarantujemy pełne prawo zwrotów, rozliczanie zwrotów może odbywać się w formie protokolarnej lub w postaci zwrotów fizycznych.  Dysponujemy unikalnym systemem dostępu do bieżących danych o sprzedaży w salonach EMPIK. Codziennie aktualne wyniki sprzedaży pobierane są automatycznie do naszego systemu dystrybucyjnego. Pozwala to na uzupełnianie towaru z rezerwy magazynowej oraz  optymalizowanie zamówień nakładu u Wydawców. Przekazujemy wydawcom szczegółowe raporty sprzedaży dla każdego wydania tytułu.

Eksport

Zajmujemy się eksportem prasy krajowej z przeznaczeniem do sprzedaży w renomowanych punktach na terenie Europy. Zapewniamy pełna logistykę dostaw, rekomendujemy najlepsze tytuły dla określonych grup odbiorców.

Administracja tytułami

Oferujemy pełną obsługę procesu kolportażu prasy począwszy od  wprowadzenia nowych tytułów  na rynek po doradztwo w zakresie promocji mającej na celu zwiększenie sprzedaży. Nasza oferta  obejmuje:

  • doradztwo i organizacja produkcji, wybór papierni, drukarni,
  • analiza sprzedaży z uwzględnieniem sezonowości, nasycenia sieci, historii sprzedaży.
  • doradztwo w wyborze form promocji w punktach sprzedaży prasy i pomoc w jej organizacji, monitoring jakości realizacji promocji.
  • wprowadzenie nowych tytułów do kolportażu, tj. negocjowania warunków kolportażowych, sporządzania umów,
  • dyspozycja nakładem dla poszczególnych kolporterów
  • awizacja ukazania się kolejnych wydań do kolporterów
  • sporządzanie dokumentów odbioru tytułu
  • rozliczanie i fakturowanie kolporterów w imieniu wydawców
  • prognoza nakładowa kolejnych numerów
  • sporządzanie deklaracji do ZKDP

© 2024 Pol Perfect Sp. z o.o. | Realizacja: Opcja.pl